Salame Coppa e Pancetta: i tre golosissimi DOP piacentini

SALAME COPPA E PANCETTA: I TRE GOLOSISSIMI DOP PIACENTINI

Posted by admin  /   settembre 03, 2013  /   Posted in Focus On, Salame Coppa e Pancetta: i tre golosissimi DOP piacentini  /   No Comments

“Bravo Uston ! Dess subit dam quattr’ucciàj dal noss salam
cn’am seint mai csè piasintein tant cme quand a mang dal grein.
Via ad Piaseinza caro mio, al salam digh pùr addio,
che ad salam is dan ‘l vant, ma dal grein ghè ‘l num sultant:
roba pucci , càran lucca l’è ‘l salam quand ‘l s’armucca.
Vriv savè l’arma ad cà nossa? Salam dùr e ‘d pasta grossa
et sine fine dicentis stumagh san et bonis dentis.”

(Da “I Pranz di Trincerista” di Valente Faustini – www.piacenzantica.it)

Così scrisse il poeta Valente Faustini il 21 aprile 1919 in occasione di un pranzo con alcuni concittadini reduci dalla prima guerra mondiale.

Read More